Foreningen Fanø Kunstfestival

Om Foreningen


  

Foreningen Fanø Kunstfestival ønsker meget at fortsætte foregående års tradition med at afholde en kunstfestival i Kristi Himmelfartsferien. Formålet er bl.a. at skabe en aktivitet og give en oplevelse i ydersæsonen både for de fastboende – med samtidig ønske om at festivalen kan tiltrække besøgende fra fastlandet.
 
Fanø Kunstfestival omfatter:
Udstilling på Fanø Skole, på skolens indendørs torv, kreativ aktivitet uden for skolen og med deltagelse af hjemmegallerister.
Udstillingen indendørs på Fanø Skole omfatter maleriudstilling på spanske vægge, hvor der er plads til 32 udstillere.

Der var deltagere fra Danmark og også Tyskland tilmeldt festival 2018.

I torvets nedsænkning indendørs på Fanø Skole vil der være udstilling af kunsthåndværk og hvor der samtidig vil være arbejdende værksteder. Ved de seneste udstillinger har der været deltagere med bl.a. selv byggede violiner, skulpturer støbt i beton, pileflet, træarbejde, smykker, keramik, kreativ syning og strik.

Der er valgfrihed for festivalens deltagere med hensyn til deltagelse  Fanø Skole eller i eget hjem, eget galleri eller værksted. Hjemmegalleristerne åbner således lokaler på hjemadressen, således at besøgende kan se hvor og hvordan pågældendes værker bliver fremstillet. Ved de seneste udstillinger har hjemmegalleristerne udstillet malerier, keramik, smykker, Glaskunst, sandmosaikker og pianoart.

Aktiviteter:
På Fanø Skole – udendørs – vil der arbejdes på igen at opleve Raku-brænding, en facinerende metode til brænding af keramik, som går tilbage til 1500-tallet. Raku brændingen vil foregå som det oftest gøres nu til dags – en absolut spændende oplevelse.

I festivaldagene ønsker vi at arrangere en kulturel aktivitet på Fanø Skole i hver af de fire festivaldage. Vi forestiller os f.eks. musikalsk underholdning, dans eller foredrag om det at male eller tegne. Programmet for dette er ikke p.t. endeligt fastlagt.
 
I festivaldagene vil der være mulighed for køb af kaffe, te og kage i tilknytning til udstillingerne på Fanø Skole.
  

Bliv medlem og udstil


Der er to typer medlemskab: ”udstillermedlem” og ”støttemedlem”, sidstnævnte har ikke stemme eller udstiller ret. 
Kontingentet for støttemedlemmer giver ret til at deltage i alle foreningens fællesmøder.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt det årlige kontingent.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt medlemskontingent inden generalforsamling, som afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.

Udstiller kontingentet giver ret til én udstillings plads på årets kunstfestival. En udstillings plads kan være: én fastsat længde ”spansk væg” med tilhørende gulvplads, én fastsat ”kunsthåndværkerstand”, én fastsat ”arbejdendeværkstedstand” eller én ”hjemmegalleri udstilling”
Kontingentet gældende for indeværende år opkræves til betaling senest den 1. februar hvert år.

Mål på de ”spanske” vægge – 140 cm X 240 cm (H X B) med en totalhøjde på 190 cm.

 

Indbetalinger skal ske på reg. 9684 konto nr. 0000262412 (Husk Navn)